Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

W czwartek (24 października) na portalu Malbork.Naszemiasto.pl uruchomiliśmy nowy plebiscyt. Zaproponowaliśmy mieszkańcom, by już dziś wskazali, kto powinien być burmistrzem w kadencji 2014-2018. Pretekst: do wyborów samorządowych pozostało nieco ponad rok. Po uruchomieniu plebiscytu otrzymaliśmy oświadczenie burmistrza Malborka, Pana Andrzeja Rychłowskiego.

Oświadczenie Burmistrza Miasta Malborka


Proszę o usunięcie z plebiscytu: „Wybieramy kolejnego burmistrza Malborka. Kto powinien nim zostać?” mojej osoby. Nie podjąłem decyzji o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza Miasta Malborka w wyborach jesienią 2014.
Moja uwaga i działania skupiają się na wielu zadaniach i wyzwaniach, które realizujemy obecnie dla dobra miasta i jego mieszkańców.
W związku z tym proszę o niewykorzystywanie mojej osoby do ankiet, sondaży czy plebiscytów internetowych prowadzonych przez Wasz portal.
Jednocześnie apeluję do osób mi życzliwych o nieoddawanie głosu na moją osobę w tym plebiscycie.
Andrzej Rychłowski,
burmistrz miasta Malborka


Podobną prośbę skierował do nas Pan Maciej Rusek, zastępca burmistrza miasta Malborka. Wiceburmistrz również poprosił o usunięcie swojej kandydatury z plebiscytu.

Odpowiedź redakcji


Burmistrz Malborka jest osobą publiczną, dlatego nie zapytaliśmy Pana Burmistrza o zgodę na udział w zabawie/plebiscycie/sondzie. Tak samo jak nie pytaliśmy radnych: Marka Charzewskiego, Krzysztofa Grylaka i Jana Tadeusza Wilka (jak do tej pory nie dostaliśmy od nich żadnych oświadczeń). Pan Burmistrz Andrzej Rychłowski na niedawnym spotkaniu z mieszkańcami sam stwierdził, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie kandydowania, nie można więc (ewentualnie) zarzucić nam, że bezpodstawnie umieściliśmy go w tej zabawie/plebiscycie/sondzie. Skoro Pan Burmistrz nie podjął decyzji - nie można wykluczyć, że nie będzie startował, zwłaszcza że dla otoczenia Pana Burmistrza jego start jest czymś naturalnym. W piątkowym (25 bm.) artykule w "Dzienniku Malborskim" mówi o tym Pan Maciej Rusek, zastępca burmistrza, wskazując Pana Andrzeja Rychłowskiego jako naturalnego kandydata na burmistrza.
Z należytym szacunkiem przyjmujemy do wiadomości zdanie Pana Burmistrza: "Moja uwaga i działania skupiają się na wielu zadaniach i wyzwaniach, które realizujemy obecnie dla dobra miasta i jego mieszkańców." Jednakże nie rozumiemy, w jaki sposób ów dwutygodniowy plebiscyt miałby przeszkodzić Panu w wykonywaniu tych działań.

Wątpliwości rzeczywiście może budzić umieszczenie w plebiscycie Pana Macieja Ruska. Z dwóch powodów. Po pierwsze: wypowiadając się do artykułu w piątkowym "Dzienniku Malborskim", Pan Maciej Rusek stwierdził, że naturalnym kandydatem jest Pan Andrzej Rychłowski, czyli nie wskazał siebie samego, a mimo to, umieściliśmy Pana Wiceburmistrza wśród kandydatów. Po drugie, umieszczając kandydaturę Pana Macieja Ruska, postawiliśmy go w niezręcznej sytuacji, ponieważ niejako "rywalizuje" z przełożonym. Niemniej, wśród mieszkańców (co widać już po głosach oddanych do tej pory) Maciej Rusek również byłby mile widzianym kandydatem. O zgodę nie zapytaliśmy, ponieważ Pan Maciej Rusek jest osobą sprawującą wysoką funkcję publiczną w malborskim samorządzie.

Po nadesłaniu oświadczenia przez Pana Burmistrza zmieniliśmy tytuł artykułu na "Kto Twoim zdaniem byłby najlepszym kandydatem na burmistrza Malborka?". Wcześniejsze stwierdzenie: "Plebiscyt. Wybieramy burmistrza Malborka. Kto powinien nim zostać?" miało ten sam sens, jednakże obecne sformułowanie ma delikatniejszy wydźwięk.

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, zdecydowaliśmy nie usuwać kandydatur Pana Burmistrza i Pana Wiceburmistrza. Zwłaszcza że pytanie zabawy/plebiscytu/sondy w żaden sposób nikogo nie obraża (ani w pierwotnej, ani w obecnej formie). Pytanie to dotyczy preferencji politycznych, czyli spraw publicznych, a wśród internautów portalu malbork.naszemiasto.pl są również mieszkańcy Malborka, którzy mają prawo wyrazić swoje zdanie na ten temat na rok przed wyborami.
Co oczywiste, nikt nie ma obowiązku głosowania.

Radosław Konczyński,
redakcja portalu Malbork.Naszemiasto.pl i "Dziennika Bałtyckiego" w Malborku


Zobacz też: Plebiscyt. Kto Twoim zdaniem byłby najlepszym kandydatem na burmistrza Malborka?