Polecamy

Działka i dom w Gdańsku © fot. Krajowa Rada Komornicza
[1/94]

Działka i dom w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński podaje do publicznej wiadomości, że 29 listopada o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku, ul. 3 Maja 9A/E 1.10 A, 80-802 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej przy Gierymskiego Maksymiliana 3, 80-150 Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00031810/0.

Opis nieruchomości:
działka nr 414 o obszarze 198 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 219,58m2

Suma oszacowania wynosi 842 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 631 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 84 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao O.Gdańsk 48 12405400 1111 0000 4918 8255.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Licytacje komornicze to szansa na zakup nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Zobaczcie, jakie domy, w jakich cenach i kiedy będą licytowane w najbliższych tygodniach na Pomorzu. Oferty pochodzą z Serwisu Internetowego Krajowej Rady Komorniczej.

Najnowsze wiadomości

reklama