Polecamy

Mieszkanie w Gdyni
[1/115]

Mieszkanie w GdyniKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga podaje do publicznej wiadomości, że 29 listopada o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 w sali nr W12, odbędzie się pierwsza licytacjalokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 81-166 Gdynia, ul. Podgórska 2b/10, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: GD1Y/00101934/2].

Lokal 52,60m2 - 3 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c oraz piwnica. Lokal położony na 4 piętrze.

Suma oszacowania wynosi 251 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Rozliczeniowe w Krakowie 02 1600 1462 1873 2443 8000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Licytacje organizowane przez komorników, to bardzo często dobra okazja, by w atrakcyjnej cenie kupić np. mieszkanie. Zobaczcie, jakie lokale, kiedy i gdzie, będą w najbliższym czasie licytowane na Pomorzu.

Najnowsze wiadomości

reklama