Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Malborku
zatrudni osobę na stanowisko:
Specjalista d/s remontów


Wymagania:
- wykształcenie budowlane,
- umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,
- znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office, mile widziana znajomość programów do kosztorysowania,
- samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej,
- odpowiedzialność za powierzone zadania,

Mile widziane uprawnienia budowlane oraz znajomość procedur przetargowych związanych z udzielaniem zamówień na roboty budowlane.
Istnieje możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Aplikacje (CV i list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Malborska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Orzeszkowej 1
82-200 Malbork
Sekretariat MSM - tel. 55 646 06 00

Zastrzegamy możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Praca