Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Materiał informacyjny Powiatu Malborskiego
Udostępnij:
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Malborskiego nr XXVII/228/2021 z dnia 25.11.2021 r. Zarząd Powiatu Malborskiego podaje do publicznej wiadomości co następuje:

Z Zasobu Powiatu Malborskiego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu zostały niżej wymienione nieruchomości:

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku na okres 21 dni tj. w dniach od 03.12.2021 r. 24.12.2021 r. (włącznie), ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.bip.powiat.malbork.pl

Termin złożenia wniosków o nabycie nieruchomości przez osoby korzystające z pierwszeństwa nabycia z mocy art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa 17.01.2022 r.

Dodaj ogłoszenie