Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Radny kontra starosta malborski. Pytania o telefony z wakacji i studia, a także inne wydatki poniesione przez powiat

Radosław Konczyński
Radosław Konczyński
Radosław Konczyński
„Czy prawdą jest...?” - tak rozpoczynającymi się pytaniami zarzucił starostę malborskiego Mirosława Czaplę jeden z radnych, Janusz Kasyna. Pytał o wydatki na telefon służbowy i studia na koszt podatnika, wynajem auta przez starostwo i sfinansowanie obchodów 25-lecia. Co na to starosta Mirosław Czapla?

Połączenia telefoniczne na wakacjach. Starosta zapewnia, że już zapłacił

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Malborskiego radny Janusz Kasyna (Prawo i Sprawiedliwość) zasypał Zarząd Powiatu, a przede wszystkim starostę malborskiego Mirosława Czaplę (Platforma Obywatelska) całą serią pytań. Chciał m.in. dowiedzieć się szczegółów na temat kosztów rozmów telefonicznych starosty. Radny pytał, czy prawdą jest, że po urlopie Mirosława Czapli w Turcji „w roku 2022 oraz 2023 za jego telefon służbowy do starostwa w Malborku wpłynęły faktury na około 8000 zł”, które zostały uregulowane na koszt powiatu. Poszliśmy więc śladem pytań radnego, by poznać odpowiedź na nurtujące go (i opinię publiczną) pytania.

- Prawdą jest, że zdarzyła się taka sytuacja, ale dotyczy to tylko 2023 roku. Miałem nowy telefon, nie wyłączyłem roamingu. Nie spodziewałem się, że coś takiego może się zdarzyć. Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem w sprawie korzystania z telefonów służbowych rachunek został zapłacony przez powiat. Ostatecznie zapłaciłem tę kwotę osobiście - mówi nam Mirosław Czapla.

Z naszych ustaleń wynika, że kwota ta została uregulowana już po sesji Rady Powiatu, na której radny złożył całą listę interpelacji, czyli już po 28 listopada.

CZYTAJ TAKŻE: Zarząd Powiatu Malborskiego z wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok

Studia starosty malborskiego to prawda

„Czy prawdą jest?” - radny Kasyna dopytywał także w kwestii studiów, które powiat miał sfinansować rzekomo trojgu urzędników. Samorządowiec z PiS wymienia trzy osoby: starostę, etatowego członka Zarządu Powiatu Piotra Szwedowskiego i sekretarz powiatu Beatę Żaroffe-Preuss. Mirosław Czapla potwierdza, że w 2021 roku podjął studia MBA (dla kadry zarządzającej) na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Trzy semestry kosztowały około 15 tys. zł.

Wyjaśniam, że nie robiłem tych studiów dla własnej korzyści, uprawnienia zarządcze posiadałem wcześniej. Powiat jest właścicielem spółki, która zarządza dwoma szpitalami, wieloma poradniami rodzinnymi, licznymi poradniami specjalistycznymi, transportem ratunkowym i sanitarnym. Poczuwam się w obowiązku do podnoszenia swoich kwalifikacji w tym zakresie, zwłaszcza że ochrona zdrowia jest specyficzną i nieustannie zmieniającą się branżą. A sukces malborskiego lecznictwa wynika przede wszystkim z profesjonalnego zarządzania spółką, a także nadzoru właścicielskiego - odpowiada nam Mirosław Czapla.

Jak się okazuje, prawdą jest też, że powiat zapłacił za studia podjęte przez panią sekretarz. W starostwie usłyszeliśmy, że wynikało to z palącej potrzeby chwili.

- W czasie kompleksowej kontroli realizowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontrolerzy zwrócili uwagę na fakt braku w jednostce audytora oraz spowodowanie jak najszybszego powierzenia zadań z zakresu audytu. Starostwo od śmierci ówczesnego audytora podejmowało próby zatrudnienia specjalisty. Ogłaszane były otwarte konkurencyjne konkursy, na które nikt się nie zgłaszał. W związku z powyższym podjęto decyzję o skierowaniu w październiku 2021 roku sekretarza powiatu na studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Poinformowaliśmy o tym RIO w odpowiedziach do wystąpień pokontrolnych RIO. Wyjaśnienia przez izbę zostały przyjęte - tłumaczy starosta malborski.

Jak słyszymy, studia obejmowały także „zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli zarządczej, która jest warunkiem sine qua non w jednostkach sektora finansów publicznych i z reguły sekretarze są jej koordynatorami, współpracując ściśle z audytorem wewnętrznym”.

Taka właściwość występuje w naszej jednostce, dlatego też skierowanie sekretarza powiatu na studia w powyższym zakresie były w tym czasie uzasadnione - odpowiada Mirosław Czapla.

Obecnie starostwo ma już audytora zatrudnionego na 1/5 etatu.

Piotr Szwedowski już podczas sesji Rady Powiatu dementował informacje podane przez radnego Janusza Kasynę. Zapewnił, że studia MBA w zakresie ochrony zdrowia nie były sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego.

- Nieprawdą jest i oświadczam, że nie korzystałem z żadnego finansowania ze starostwa w ukończeniu moich studiów MBA w zakresie ochrony zdrowia, ale dziękuję za pytanie, mam okazję się pochwalić takim dyplomem. Nieprawdą jest, żebym kiedykolwiek korzystał z finansowania ze starostwa w moich licznych ukończonych podyplomowych studiach, m.in. z zakresu postępowania administracyjnego i procedury administracyjnej czy chociażby zarządzana oświatą. Jednocześnie korzystam z okazji i apeluję do wszystkich kolegów i koleżanek, by inwestowali we własne wykształcenie, by pracowali nad tym. Warto, niezależnie od wieku, studiować, realizować się. Jeszcze raz powtarzam, na wszystko posiadam umowy, dokumenty, które przedłożę - stwierdził Piotr Szwedowski.

O ten wątek również pytaliśmy starostę malborskiego. Włodarz zapewnia, że powiat nie poniósł wydatków związanych ze studiami MBA etatowego członka zarządu.

Nowy samochód starostwa wynajęty, a nie kupiony

Radny kontra starosta malborski w sprawie wydatków powiatu
Samochód służbowy wynajęty przez Starostwo Powiatowe w MalborkuRadosław Konczyński

Te interpelacje dotyczyły personalnych kwestii, natomiast według radnego Janusza Kasyny mieszkańcy mają prawo więcej wiedzieć też o innych decyzjach finansowych. Porusza sprawę wynajęcia przez Starostwo Powiatowe nowego samochodu służbowego. Pyta, czy prawdą jest, że starosta „podczas pobytu w miejscowości Bielsko-Biała podjął jednoosobowo decyzję o dzierżawie samochodu marki Skoda Superb na okres dwóch lat za cenę 5600 złotych miesięcznie, co daje łącznie kwotę 134 400 zł plus koszty ubezpieczenia”. I dodaje, że „w materiałach dostępnych z pracy Zarządu Powiatu oraz uchwałach Rady Powiatu brak jest decyzji o planowanej dzierżawie auta”.

- Prawdą jest, że samochód jest wynajęty. Jest to dziś powszechnie stosowana przez jednostki samorządu terytorialnego forma korzystania z pojazdów do celów służbowych. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. O takiej możliwości dowiedziałem się od kolegów samorządowców w 2022 roku podczas jednego ze spotkań Związku Powiatów Polskich. W tej kwestii nie musiała być to decyzja Zarządu Powiatu. Dla ważności umowy potrzebne są podpisy starosty oraz wicestarosty. Nie ma również wymogu stosowania procedury przetargowej, bowiem zakres przedmiotowy umowy obejmuje kwotę poniżej 130 000 zł netto - wyjaśnia nam Mirosław Czapla.

Łącznie za dwa lata trwania umowy powiat zapłaci kwotę 110 777, 76 zł netto. Radny o to nie pytał, ale samo nasuwa się pytanie, dlaczego władze powiatu nie zdecydowały się na zakup nowego samochodu.

Z tego, co się orientowałem, obecnie wiele samorządów decyduje się na taką formę użytkowania pojazdów, bowiem jest ona najprostsza i najtańsza i obejmuje ubezpieczenie, serwis i wszystkie inne koszty. Oczywiście samochód jest serwisowany lokalnie, nie ma potrzeby jeżdżenia do Bielska-Białej. Pragnę jeszcze dodać, iż umowa dotycząca wynajmu samochodu była analizowana. Została podpisana 14 czerwca br., a samochód został odebrany 5 lipca - dodaje starosta.

Janusz Kasyna chciał wiedzieć, czy auto po dwóch latach zostanie zwrócone właścicielowi. My dopytaliśmy, czy w grę wchodzi wykup. Jak słyszymy, „nie ma jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość po zakończeniu umowy najmu”.

Natomiast poprzedni samochód, volkswagen passat, został przekazany do Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, jednostce podległej samorządowi powiatu.
- Miał on już spory przebieg i wady eksploatacyjne, z których powodu konieczne było dość częste sprawdzanie walorów technicznych. Uznaliśmy, że CEZ jest jednostką kształcącą mechaników, którzy będą mogli wykorzystać pojazd w celach dydaktycznych i praktycznych - wyjaśnia starosta malborski.

Bankiet na 25-lecie powiatu malborskiego kosztował mniej

Radny wraca też do jubileuszu 25-lecia powiatu malborskiego. W czerwcu na Wałach von Plauena przy zamku odbył się koncert operowy i piosenki włoskiej w wykonaniu artystów związanych z łódzką Fundacją Avangart. Janusz Kasyna pyta, „czy prawdą jest, że koszt związany z urządzeniem imprezy to kwota ponad 400 000 zł”.
„Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w materiałach, jakie otrzymałem, widniała kwota 171 515 złotych. Dostałem odpowiedź, że jest to kwota za faktury, które wpłynęły do końca I półrocza, a w lipcu wpływały jeszcze następne” - pisze radny w interpelacji.

Dopytuje też o bankiet, który po koncercie odbył się w jednej z malborskich restauracji. Według wiedzy radnego, miał kosztować 65 tys. zł.

Czerwcowy koncert był poważnym przedsięwzięciem, wydarzeniem kulturalnym na miarę ogólnopolską. Na całość wydaliśmy 264 058,30 zł, z czego na bankiet 28 080 zł, co w odniesieniu do wagi przedsięwzięcia nie jest kwotą wygórowaną, zwłaszcza że nasi mieszkańcy zasługują na prawdziwe wydarzenia - odpiera Mirosław Czapla.

Drugim dużym wydarzeniem wpisującym się w obchody 25-lecia powiatu miały być dożynki powiatowe na stadionie Centrum Aktywnego Wypoczynku w Malborku z muzyczną gwiazdą - zespołem Varius Manx i Kasią Stankiewicz. Zostały jednak odwołane. Jako przyczynę podano względy finansowe, ale też zbyt pochopny wybór lokalizacji, która ostatecznie - zdaniem starostwa - nie spełnia wymogów dla dużej imprezy masowej. Jak słyszymy, koncert w 2023 roku miał kosztować 48 tys. zł brutto.

- Zgodnie z umową zespół zarezerwował termin koncertu w Malborku. Rezygnacja z jego organizacji wiązała się z koniecznością zapłaty całości kwoty określonej w umowie. Dlatego podpisaliśmy aneks zmieniający zapłatę za koncert z 40 tys. na 60 tys. zł. netto, na mocy którego koncert został przesunięty na czerwiec 2024 roku. Łączna kwota przysługująca i zapłacona zespołowi to 68 tysięcy zł brutto. Jest to całość kosztów koncertu, który odbędzie się w przyszłym roku, uwzględniająca również inflację. Aneks podpisało dwóch członków Zarządu Powiatu. Miejscem wydarzenia będą Wały von Plauena - odpowiada Mirosław Czapla.

CZYTAJ TEŻ: Dożynki powiatu malborskiego z koncertem zespołu Varius Manx odwołane

Starosta: „Ja takich słów nie używam”

Nie da się ukryć, że między radnym a starostą w ostatnim czasie „iskrzy”. W listopadzie odbyły się dwie sesje Rady Powiatu - zwyczajna 28 listopada i nadzwyczajna 9 listopada. Podczas nadzwyczajnej odwoływano poprzedniego skarbnika powiatu w związku z wykryciem rzekomych nieprawidłowości finansowych (w sprawie odbyły się kontrole, a niezależnie postępowanie prowadzi prokuratura). Janusz Kasyna domagał się wówczas złożenia dymisji przez starostę, obarczając go winą jako kierownika całego urzędu. Pytamy więc starostę, czy zgodnie z życzeniem radnego myśli o podaniu się do dymisji.

Radny ma prawo do ocen, a ja nie mam sobie nic do zarzucenia. W starostwie cały szereg osób podpisuje się pod dokumentami. Dopiero po kontroli wstępnej, dokonanej oraz zatwierdzonej przez skarbnika, podpisuje któryś z trzech członków Zarządu Powiatu. To jest też kwestia zaufania - dodaje Mirosław Czapla.

Radny Kasyna twierdzi, że po posiedzeniu nadzwyczajnym miał usłyszeć z ust włodarza: „Doigrasz się”. Taką informację przekazał wszystkim podczas sesji 28 listopada.
- Nawet nie wiem, jak to skomentować. Ja takich słów nie używam - odpiera Mirosław Czapla.

Starosta zapewnia również, że wbrew temu, co sugeruje radny, jest obecny na posiedzeniach Zarządu Powiatu, „co potwierdzają listy obecności i protokoły z posiedzeń zarządu”.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sukces Neuralink - pacjent steruje komputerem siłą myśli

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na malbork.naszemiasto.pl Nasze Miasto