Koronawirus. W powiecie malborskim tak pracują urzędy miast i gmin. Kontakt drogą telefoniczną i przez internet

ams
W jednym miejscu podajemy, jak od 16 marca będą funkcjonowały urzędy (nie tylko miejskie, gminne i powiatowy) w powiecie malborskim. Ze względów bezpieczeństwa maksymalnie ograniczają dostęp mieszkańców do swoich siedzib.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Starostwo na razie - według stanu na 13 marca - nie wprowadziło tak dużych obostrzeń, jak inne urzędy. Starosta malborski Mirosław Czapla zaapelował o "ograniczenie w miarę możliwości załatwiania spraw administracyjnych bezpośrednio w urzędzie Starostwa Powiatowego w Malborku".

Apel ten w szczególności kierujemy do osób powracających z regionów gdzie panuje epidemia, a także osób z objawami przeziębienia – gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni

- można przeczytać w komunikacie na stronie internetowej.

Jednocześnie starosta zachęca do załatwiania spraw administracyjnych przez internet (wiadomości e-mail oraz Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oraz do regulowania zobowiązań finansowych wobec powiatu malborskiego za pomocą bankowości elektronicznej. Nr podstawowego rachunku bankowego: 63 1160 2202 0000 0002 5807 3117 (Bank Millenium).

Urząd Miasta Malborka

Od 16 marca (poniedziałek) zdecydowanej większości spraw w magistracie nie będzie można załatwić osobiście. Do budynku wpuszczani będą jedynie pracownicy. Mieszkańcy mogą się z nimi kontaktować telefonicznie i przez internet.

Wizyta osobista będzie możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach (odbiór odpisu aktu urodzenia, aktu zgonu, dowodu osobistego) i po wcześniejszym umówieniu terminu (tel. 55 629 04 00). W tej sytuacji mieszkaniec powinien skierować się do przejścia w tunelu, do drzwi wiodących do Straży Miejskiej (należy zadzwonić na domofonie pod nr 1), która powiadomi odpowiedniego pracownika. Ten zobowiązany jest odebrać interesanta od wejścia, a po załatwieniu formalności odprowadzić go do wyjścia.

Urzędnicy zachęcają do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu poprzez e-PUAP i telefonicznie.
W przypadku, gdy sprawa wiąże się z zachowaniem terminu (nabycie, sprzedaż nieruchomości) czy inną formą zmiany danych nieruchomości (powierzchnia nieruchomości, adres itp.), można pisać na adres e-mail: podateknieruchomosci@um.malbork.pl.. Podany adres e-mail dotyczący obsługi petentów odnośnie podatków aktywny będzie jedynie na czas obecnej sytuacji w kraju.

Urząd Miejski w Nowym Stawie

Burmistrz Jerzy Szałach również zaapelował o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów m.in. z Urzędem Miejskim w Nowym Stawie oraz unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzkich.
W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych zaleca skorzystanie z jednej z następujących form:

 • elektronicznej za pośrednictwem platformy e–PUAP
 • poczty e-mail
 • poczty tradycyjnej
 • kontaktu telefonicznego.

Wykaz wszystkich numerów telefonów oraz adresów e- mail znajduje się na stronie internetowej urzędu - www.nowystaw.pl w zakładce "Urząd Miasta i Gminy/ Informacje ogólne", a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Informacje ogólne/ Organizacja urzędu".

"Ponadto w przypadku osobistej wizyty w tutejszym urzędzie bardzo proszę o kierowanie się w pierwszej kolejności do znajdującego się na parterze punktu informacyjnego, w którym uzyskają Państwo wszelkie informacje. O wszelkich zmianach, nowych zaleceniach będziemy Państwa informować na bieżącą za pomocą strony internetowej urzędu oraz lokalnych mediów. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość, cierpliwość i odpowiedzialne zachowanie dla dobra nas wszystkich" - napisał w komunikacie burmistrz Nowego Stawu.

Urząd Gminy Stare Pole oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obsługa bezpośrednia mieszkańców w UG i GOPS odbywać się będzie tylko i wyłącznie poprzez sekretariat lub wydzielone stanowisko. Przemieszczanie się po innych obszarach urzędu oraz ośrodka zostaje ograniczone! Są pewne wyjątki, np. odbiór dowodu osobistego, ale najpierw trzeba to zgłosić pracownikowi dyżurnemu.

Ponadto:

 • podstawową formą komunikacji z pracownikami urzędu i GOPS będzie kontakt telefoniczny lub poczta elektroniczna;
 • Urząd Stanu Cywilnego będzie funkcjonował normalnie, jednak tu prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny;
 • kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna;
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej do odwołania będzie nieczynny. Wszelkie pytania można kierować na adres nppmalbork@powiat.malbork.pl.

Prosimy o zrozumienie sytuacji i sugerujemy, by korzystać z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w Urzędzie i GOPS, w szczególności: dokonywanie płatności poprzez bankowość elektroniczną, składanie wniosków drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Wszelkie pytania, wątpliwości i informacje na bieżąco można kierować do pracowników drogą mailową lub telefonicznie

- informuje Urząd Gminy w Starym Polu.

Numery telefonów i adresy e-mail można znaleźć na stronach www.starepole.pl oraz www.bip.starepole.pl.

Urząd Gminy Miłoradz

Także wójt Miłoradza Arkadiusz Skorek "dla wspólnego dobra wobec zagrożenia epidemiologicznego" apeluje o dostosowanie się do wskazówek, który znalazły się na ogłoszeniu do mieszkańców:

 • W budynku Urzędu Gminy w Miłoradzu od 16 marca 2020 r. sprawy załatwiane będą telefonicznie lub drogą pocztową. W szczególnych przypadkach osobiście po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (55 271 15 31, 55 271 14 69, faks 55 271 15 65, tel. kom. 663 030 252].
 • Urząd Stanu Cywilnego na tę chwilę pracuje bez zmian. Interesanci przyjmowani będą po zgłoszeniu telefonicznym.
 • Interesanci umówieni telefonicznie będą wpuszczani do budynku po uzyskaniu informacji - kto, do kogo i w jakim celu przybył. Następnie podejdzie do nich pracownik danego wydziału, który bądź zakwalifikuje sprawę jako wymagającą pilnego załatwienia, bądź umówi klienta na inny termin.
 • Wójt apeluje do interesantów o rozważne korzystanie z usług urzędu w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem.
 • Wójt prosi o przemyślenie załatwienia sprawy w urzędzie w późniejszym terminie. Prośba wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i urzędników oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.
 • W miarę możliwości wójt prosi wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem: przez e-PUAP, wysyłając pisma/wnioski przez pocztę elektroniczną: ug@miloradz.malbork.pl lub telefonicznie.
 • Adresy mailowe i numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych UG Miłoradz znajdują się na stronie internetowej gminy.

Urząd Gminy Lichnowy

Od 16 marca nie będzie można załatwić sprawy osobiście.

"Dbając o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Urzędu Gminy Lichnowy, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania Urząd Gminy Lichnowy będzie nieczynny dla bezpośredniej obsługi interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna" - informuje UG Lichnowy.

Urząd zachęca do załatwiania spraw za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, systemu Emp@tia oraz telefonicznie. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

Interesanci będą przyjmowani tylko w wybranych wypadkach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu daty i godziny wizyty – nr tel. 55 271 27 23 adres e-mail : sekretariat@lichnowy.pl.

Dyżury wójta Lichnów w sprawach skarg i wniosków, odbywające się w środy, zostały odwołane.

 • Wpłat z tytułu podatków, opłat (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane na decyzjach i zawiadomieniach, a także widniejących na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Lichnowy.
 • Urząd Stanu Cywilnego w sprawach związanych z aktami zgonu i ewentualnie rejestracją urodzeń będzie przyjmował po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu - nr tel. 55 271 27 23.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku

Dyrektor MOPS ogranicza bezpośrednie kontakty z klientami i wprowadza możliwość składania wniosków o udzielanie wszelkiej pomocy poprzez elektroniczne platformy e-PUAP, Empatia, drogą elektroniczną na adres sekretariat@mops.malbork.pl, drogą pocztową. Można też kontaktować się telefonicznie pod nr. 55 647 27 81; 55 647 27 82; 55 647 27 83.

- W dalszej kolejności pracownicy ośrodka będą nawiązywali kontakt telefoniczny celem prowadzenia zgłoszonej sprawy - wyjaśnia Jacek Wojtuszkiewicz, dyrektor MOPS.

MOPS prosi też osoby korzystające z pomocy o rozważenie zmiany formy wypłaty świadczeń na konto bankowe. Wypłaty gotówkowe w kasie ośrodka będą odbywały się w ograniczony sposób - po kilka osób. Kasa będzie czynna w godz. 10-13.

Apelujemy zatem o ograniczenie wizyt w MOPS do niezbędnego minimum z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników ośrodka - wyjaśnia Jacek Wojtuszkiewicz.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

MOPS wprowadził zmiany w organizacji pracy. Kierownictwo apeluje o stosowanie się do nich, czyli o ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pracownikami ośrodka do niezbędnego minimum "z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem."

Wnioski o udzielanie wszelkiej pomocy można składać poprzez elektroniczne platformy e-PUAP, Empatia, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.nowystaw.pl, można też kontaktować się telefonicznie pod nr. 55 276 15 40, a także drogą pocztową.

"W dalszej kolejności pracownicy ośrodka będą nawiązywali kontakt telefoniczny celem prowadzenia zgłoszonej sprawy. Prosimy o podawanie telefonu kontaktowego. O wszelkich zmianach, nowych zaleceniach będziemy Państwa informować na bieżąco za pomocą strony internetowej" informuje MOPS.

Urząd Skarbowy w Malborku

Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do Urzędu Skarbowego w Malborku ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa” - informuje naczelnik tutejszego US. - „Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.”

Podatki można rozliczyć bez wizyty w skarbówce na dwa sposoby: drogą internetową (poprzez Twój e-PIT i e-Deklaracje dostępne tylko na podatki.gov.pl, a także przez e-PUAP) lub w urzędzie poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionej urny (w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu).

Numery telefonów do Urzędu Skarbowego w Malborku:

 • INFORMACJA – 55 270 22 30, 55 270 22 41, 55 270 22 91
 • spadki/darowizny – 55 270 22 72, 55 270 22 18
 • rejestracja podatników – 55 270 22 39, 55 270 22 38
 • egzekucja administracyjna – 55 270 22 66, 55 270 22 97, 55 270 22 32
  55 270 22 29, 55 270 22 80
 • rachunkowość podatkowa – 55 270 22 35, 55 270 22 22 wew. 310
 • komórka wierzycielska – 55 270 22 22 w. 316, 55 270 22 14
 • centrala – 55 270 22 22

Adres e-mail: us.malbork@mf.gov.pl
Strona internetowa US w Malborku >>> przejdź

tutaj

Inspektorat ZUS w MalborkuZakład Ubezpieczeń Społecznych, który w Malborku ma swoją placówkę przy ul. Dworcowej 1B, stosuje się do zaleceń sanepidu, by unikać dużych skupisk ludzi, dlatego pracownicy pilnują, by w salach obsługi nie przebywało jednocześnie zbyt wiele osób.

- W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników w placówkach zakładu pojawiły się skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski, by nie narażać się na bliski kontakt z innymi osobami. Ponadto w dwa najbliższe poniedziałki, czyli 16 i 23 marca obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15 - informuje Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Wcześniej ZUS zwrócił się do klientów z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach i załatwianie spraw poprzez Platformę Usług Elektronicznych lub Centrum Obsługi Telefonicznej. Osoba zarejestrowana w PUE w każdej chwili ma dostęp do swoich danych zapisanych na indywidualnym koncie ZUS, może śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mailem lub SMS-em, a także przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe oraz składać wnioski i dostawać na nie odpowiedzi. Przedsiębiorcy mogą też samodzielnie generować niektóre dokumenty, m.in. informację o aktualnych zgłoszeniach do ubezpieczeń bądź zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Do PUE można zalogować się także poprzez serwis bankowości elektronicznej (jeśli konto jest w banku, który zawarł porozumienie z ZUS). Obecnie z tej opcji mogą skorzystać klienci: PKO Banku Polskiego (iPKO, Inteligo), BOŚ Banku, Millennium, Citi handlowego, ING Banku Śląskiego.

Sąd Rejonowy w Malborku12 marca zamknięty został ośrodek kuratorski w budynku przy ul. Poczty Gdańskiej.
Od 13 do 25 marca dla interesantów niedostępne będą: Biuro Obsługi Interesantów, sekretariaty wydziałów i Oddziału Administracyjnego, pomieszczenia zajmowane przez kuratorów sądowych, kasa i biuro podawcze.

Tym samym do 25 marca wstęp do budynków możliwy będzie jedynie na rozprawy lub posiedzenia, które nie zostały odwołane. Ochronie przy wejściu trzeba będzie pokazać wezwanie lub zawiadomienie. Większość rozpraw w okresie od 13 do 25 marca nie odbędzie się. Odwołane wokandy możesz sprawdzić TUTAJ

W okresie 12-25 marca odwołane zostały dyżury przewodniczących wydziałów oraz przyjmowanie interesantów przez prezesa sądu, a także poniedziałkowe dyżury 16 oraz 23 marca po godz. 15.30. W bardzo pilnych sprawach wizyta w sądzie będzie możliwa wyłącznie po uzyskaniu zgody prezesa, wiceprezesa lub dyrektora.

Osobisty kontakt z sądem jest mocno ograniczony, ale w to miejsce uruchomione zostały dodatkowe numery telefonów bezpośrednio do pracowników wydziałów (sekretarzy sądowych), u których można uzyskać informacje we wszystkich sprawach, w tym o odwołaniu lub zmianie terminu rozprawy.

Dodatkowe numery telefonów czynne od 13 do 25 marca 2020 roku:
 • I Wydział Cywilny – 55 647 07 84, 55 647 07 85, 55 647 07 86,
 • II Wydział Karny – 55 647 07 60, 55 647 07 61,
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 55 647 07 87,
  V Wydział Ksiąg Wieczystych – 55 647 07 62,
  VII Wydział Wykonywania Orzeczeń – 55 647 07 63.


Kierownictwo sądu zaleca również kontakt drogą mailową. Kontakty znajdziesztutaj

Niezdrowe produkty wciąż polecane jako korzystne

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Musimy uważać

To wszystko to pic na wodę. Jak obywatel chce do to urzędu się dostanie. Gdzie dbanie o bezpieczeństwo petentów jak i pracowników?!

j
joljol

Na szczęście naczelny wódz jest jak zawsze zwarty i gotowy. Musicie jak On mieć silną wolę. Jego hart ducha jest niczym biceps Supermena

o
osoby zagrożone
16 marca, 09:38, Gość:

A w jaki sposób kierownicy urzędów "ograniczających dostęp" weryfikują klientów z objawami? Czy zostały wprowadzone jakieś środki zabezpieczeń w postaci choćby pomiaru temperatury, czy środki dezynfekcji dla klienta?

Nikt się tym nie przejmuje, tak jak i pracownikami. Ludzie stoją w kolejce do Wydz. Komunikacji, Panie boją się, pozostawiły dzieci w domu i z urzędu mogą przywlec paskudztwo do domu.

Brak decyzyjności, tylko nie wiadomo, czy to strach przed konsekwencjami {???} czy chęć pokazania nie wiadomo czego{???}

dla kogo zwołują posiedzenia, sesje itp. skoro radni dzwonią i nie chcą przychodzić przez następny okres 14 dni!!!!!!!

G
Gość

A w jaki sposób kierownicy urzędów "ograniczających dostęp" weryfikują klientów z objawami? Czy zostały wprowadzone jakieś środki zabezpieczeń w postaci choćby pomiaru temperatury, czy środki dezynfekcji dla klienta?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3