Malbork. Budżet Obywatelski na 2023 rok. Już wiadomo, co wybrali mieszkańcy do realizacji. Są wyniki głosowania

Anna Maria Szade
Anna Maria Szade
Mieszkańcy Malborka we wrześniu decydowali, jakie projekty zostaną wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Na duże zadania miasto planuje wydać 480 tys. zł, a na małe - 120 tys. zł. Już wiadomo, co cieszyło się największą popularnością.

Do głosowania w budżecie obywatelskim 2023 zostały zakwalifikowane wszystkie wnioski złożone w maju w Urzędzie Miasta Malborka. Ich oceną zajął się zespół ds. BO złożony z urzędników oraz miejskich radnych. Malborczycy mogli głosować na 17 dużych (każdy powyżej 30 tys. zł) oraz 7 małych projektów (do 30 tys. zł).

W edycji 2023 pula na sfinansowanie pomysłów mieszkańców zostanie zwiększona z 500 do do 600 tys. zł według podziału: 80 procent na duże, 20 proc. na małe projekty. Łączna wartość zgłoszonych dużych zadań wynosi 2 515 957 zł, przy planowanych 480 tys. złotych do wydania. Łączna wartość małych zadań to 235 029 zł, a przewidziano na nie 120 tys. zł.
Oddano łącznie 2017 kart do głosowania, 10 było wypełnionych nieprawidłowo. Większość głosów oddano elektronicznie, bo 1875, a w wersji papierowej - 172.

Projekty duże (powyżej 30 000 zł)

Co zostało wybrane do realizacji? Oto wyniki:

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego (240 000 zł)
  Dawne asfaltowe boisko do piłki ręcznej na Stadionie Miejskim przy ul. Toruńskiej. Zadanie polega na wyrównaniu powierzchni asfaltowej, wykonaniu podbudowy z krawężnikami i odwodnienia, pokryciu boiska warstwą trawy syntetycznej, montażu bramek.
 • Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Malborku (240 000 zł)
  "To kontynuacja pomysłu złożonego do Budżetu Obywatelskiego Malborka 2022. W tym roku powstanie tężnia na Osiedlu Południe. Stworzenie drugiej tężni w kolejnej, odległej części Malborka zwiększy dostępność mieszkańców do tej prozdrowotnej inwestycji" - wyjaśnia wnioskodawca.

Zbyt mało głosów zdobyły:

 • Przystankowe tabliczki e-papierowe jako źródło dynamicznej informacji pasażerskiej w mieście Malbork (239 825 zł)
  "Instalacja elektronicznych tablic informacji pasażerskich wykonanych w technologii e-papieru zasilanych z ogniw fotowoltaicznych. Tablice zainstalowane byłyby w obrębie pięciu kluczowych zespołów przystankowych, w wiatach, na których zamontowane będą panele fotowoltaiczne stanowiące źródło zasilania dla tablic". Lokalizacja: ul. Dworcowa, al. Rodła, pl. Słowiański.
 • Integracyjny plac zabaw na Wielbarku (240 000 zł)
  Lokalizacja: przy ul. Wincentego Pola, teren koło kościoła.
 • Bezpieczna droga do szkoły (50 000 zł)
  "Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 oraz przechodniów przekraczających ulicę Kochanowskiego w pobliżu SP nr 3. Projekt zakłada montaż dwóch tablic elektronicznych wyświetlających prędkość przejeżdżających pojazdów i informujących o jej ewentualnym przekroczeniu."
 • Oświetlenie ulicy Rolniczej (50 000 zł)
  Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Rolniczej od skrzyżowania ul. Dąbrówki, Konopnickiej, Michałowskiego do mostku na Kanale Ulgi.
 • Drużyna malborskich Marianków - instalacja kolejnych figurek maskotki Malborka (98 000 zł)
  "W planie tego projektu jest stworzenie i zainstalowanie około 10 nowych Marianków w różnych częściach Malborka, na przykład: Marianka Spacerowicza na ulicy Kościuszki, Marianka Żeglarza na przystani w Parku Miejskim, Marianka Seniora, Marianka Hydraulika przy wieży ciśnień, Marianka Łyżwiarza przy lodowisku, czy też Marianka Piłkarza przy Stadionie Miejskim."
 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych wraz z aktywnym znakiem przy ul. Żeromskiego (80 000 zł)
  Poprawa bezpieczeństwa pieszych możliwa będzie dzięki: budowie wyniesionego przejścia dla pieszych (z tzw. garbem) oraz zamontowanie aktywnego znaku drogowego D-6 (znak drogowy „przejście dla pieszych” podświetlany pulsującym światłem zasilanym bateriami słonecznymi).
 • Trampoliny ziemne (145 382 zł)
  Plac Zygmunta Bukalskiego i plac zabaw przy ul. Grota Roweckiego. Projekt zakłada utworzenie zestawu trampolin ziemnych w dwóch lokalizacjach. Każda z trampolin składa się z trzech podstawowych części: obudowy trampoliny, maty do skakania i maty amortyzującej.
 • Bezpieczna droga do Przedszkola nr 8 - budowa bezpiecznego przejścia przez ul. Mickiewicza (50 000 zł)
  Poprawa bezpieczeństwa pieszych możliwa będzie dzięki budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, co ułatwi najmłodszym i wszystkim użytkownikom bezpieczne i łatwe przejście przez drogę.
 • Hamaki miejskie (140 500 zł)
  Projekt zakłada wykonanie na razie sześciu hamaków. Hamaki zostaną wykonane z taśm poliestrowych i oparte na konstrukcji ze słupów stalowych. Lokalizacja: Park Miejski.
 • "All In One" - koncert muzyki elektronicznej (84 850 zł)
 • Psi Park - ogrodzony wybieg dla psów (150 000 zł)
  Na tzw. polanie w Parku Miejskim - między boiskiem i Piknik Parkiem. Celem projektu jest budowa ogrodzonego wybiegu dla psów, gdzie czworonogi będzie można swobodnie spuścić ze smyczy i bezpiecznie dla otoczenia pobawić się z pupilem.
 • Renowacja Kąpieliska Miejskiego (238 000 zł)
  Oczyszczenie dna kąpieliska ze śmieci, glonów, usunięcie nadmiarowych zarośli na terenie kąpieliska. Wymiana piasku - poszerzenie plaży. Zakup leżaków do wynajęcia na kąpielisku. Zakup nowych boi do wyznaczania torów wodnych.
 • Rozbudowa dmuchanego parku wodnego na Kąpielisku Miejskim (240 000 zł)
  Kolejny etap zakłada rozbudowę parku o nowe elementy, np. armatki wodne, wodne plącza, wiaderka, liście przelewowe, młyn wodny bądź inne zaproponowane przez wykonawcę.
 • Parking dla mieszkańców Malborka przy ul. Jagiellońskiej 106 i 107 oraz Grunwaldzkiej 19 i 20 (137 000 zł)
 • Wykonanie oświetlenia na ul. Sympatycznej (88 400 zł)

Projekty małe (do 30 000 zł)

Spośród małych projektów najpopularniejsze okazały się:

 • Nowoczesne rowery wodne (30 000 zł)
  Zwiększenie oferty OSiR o nowoczesne rowery wodne do wypożyczenia dla mieszkańców przy Kąpielisku Miejskim w Malborku po przez zakup jednego drogiego roweru (łabędź, flaming lub smok) albo dwóch tańszych (kaczka, samochód, rower wodny jaskiniowców).
 • Kino plenerowe i teatrzyki pod chmurką (29 000 zł)
  Projekt będzie realizowany na terenie całego miasta, m.in. bulwary nad Nogatem, plac Kazimierza Jagiellończyka, amfiteatr w Parku Miejskim. Wnioskodawcy zakładają, że w okresie od czerwca do sierpnia zrealizowane zostaną 3 seanse filmowe oraz 3 spotkania teatralne dla dzieci z animacjami. Jeden z seansów filmowych zostanie rozszerzony o wydarzenie z tematycznym wieczorkiem tanecznym pod gwiazdami.
 • Aktywna ścieżka z nordic walking (23 000 zł)
  Umieszczenie 5 tablic informacyjnych na temat prawidłowego chodzenia z kijkami - na terenie Parku Miejskiego w Malborku i na trasie czerwonego Szlaku Kopernikowskiego od stanicy wędkarskiej przy ul. Wileńskiej do śluzy Szonowo.
 • Wyprawiamy 737 urodziny Malborkowi! (29 999 zł)
  Urodziny zostaną zorganizowane 27 kwietnia 2023 roku w Szkole Łacińskiej na trzech poziomach równocześnie. Pomysł dotyczy zorganizowania "przyjęcia urodzinowego" z animacjami, wykładem historycznym na temat przyznania Malborkowi praw miejskich i jego rozwoju, wystawą dziecięcych prac plastycznych na temat Malborka, wystawą konkursowych prac fotograficznych dla dorosłych mieszkańców, quizem historycznym dla mieszkańców z nagrodami, wpisami do księgi urodzinowej Malborka. Jak urodziny, to także tort - ciasto zostanie rozdzielone wśród uczestników 737. urodzin Malborka.

Nie będą realizowane w kolejnym roku:

 • Powróćmy jak za dawnych lat (21 230 zł)
  Przedmiotem zadania jest organizacja wydarzenia o charakterze kulturalno-rozrywkowym mającego na celu integrację mieszkańców miasta Malborka w każdym wieku poprzez organizację koncertu. W wydarzeniu biorą udział wykonawcy z Malborka oraz z Warszawy. Ma ono na celu promowanie piosenki turystycznej, harcerskiej oraz piosenki z lat 80.
 • Piknik Naukowy WIEDZOMANIACY (24 000 zł)
  Po raz pierwszy w Malborku ma szansę zaistnieć niezwykłe wydarzenie o charakterze popularnonaukowym. Piknik zrealizowany zostanie w czerwcu 2023 roku. Podzielony będzie na 2 części jedną przedpołudniową zrealizowaną dla szkół i przedszkoli oraz popołudniową z atrakcjami dla całych rodzin. Bogaty program będzie obejmował stanowiska naukowe, pokazy edukacyjne, science show, planetarium mobilne oraz strefę rozrywki.
 • Wystawienie sztuki teatralnej "Iwona Księżniczka Burgunda" W. Gombrowicza (30 000 zł)
  "Inscenizacja obejmuje pełnowymiarowy spektakl dla mieszkańców miasta oraz ich gości. Odpowiada rozwojowi kulturalnemu. W szczególności rozbudza potrzeby kontaktu publiczności ze sztuką dramatyczną". Lokalizacja: Szkoła Łacińska lub amfiteatr w parku.
 • Żywi na pamiątkę umarłym (18 300 zł)
  "Projekt ma na celu oznaczenie w formie głazów z inskrypcją w różnych językach, terenów po byłych cmentarzach. Będzie to trwały dowód o pamięci byłych malborczykach. Na początek oznaczone zostaną trzy cmentarze, docelowo wszystkie". Pierwsze trzy lokalizacje: dawny cmentarz katolicki św. Jana, ulica Ciepła; dawny cmentarz żydowski - kirkut, ul. 500-lecia; dawny cmentarz gminy baptystów, ul. 500-lecia.
 • KOLORaMA Malborski Festiwal Kolorów (29 500 zł)
  Projekt realizowany będzie w przestrzeni miasta ze szczególnym uwzględnieniem bulwarów nad Nogatem, pl. Kazimierza Jagiellończyka, Parku Miejskiego, osiedla Stare Miasto. Warsztaty artystyczne z malowania mandali, zabawa z kolorowymi proszkami holi, koncert muzyki alternatywnej z pokazem laserowym.

Prawo do udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec Malborka. Aby prawidłowo oddać głos, należało wybrać maksymalnie 3 spośród projektów dużych oraz 3 spośród małych przedstawionych na karcie do głosowania. Każdy uprawniony mieszkaniec mógł głosować tylko raz, bo należało podać numer PESEL.

Malbork. Kąpielisko Miejskie z dmuchanym parkiem wodnym, ale...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Strefa Biznesu - Sytuacja na rynku pracy w 2023 roku

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na malbork.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie